" Ne pouhou kopii přírody, nýbrž dojem, který tato na nás činí, musíme v našem obraze zachytit"  ( Anzengruber )

Fotografování krajiny ? Není nic jednoduššího! Krajina počká, neuteče, na všechno je dost času, co se nepovede teď, je možné vyfotografovat někdy příště, za hodinu, den, měsíc... Tak toto je obrovský omyl!

Fotografie mých krajin jsou pořízeny převážně v blízkém okolí Uherského Brodu v oblasti Bílých Karpat.